پروژه مسکونی رحمانیه:

این پروژه با متراژ 2550 متر مربع در منطقه رحمانیه در شهر مشهد واقع شده است ومشتمل بر17 واحد می باشد.
 

مسکونی رحمانیه