پروژه مسکونی نیلوفر :

این پروژه با متراژ 2630 متر مربع در منطقه بلوار سجاد شهر مشهد واقع شده است و مشتمل بر شش واحد لوکس به همراه فضای بام سبز و سالن بدنسازی مختص ساکنین می باشد. پروژه مسکونی هنرستان : ساختمان ویلایی لوکس که در شهر مشهد واقع شده است